R06521 - rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení

13.04.2021, aktualizováno 13.08.2021

Číslo jednací: 00203-5/2021-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. k) energetického zákona, kterého se dopustil z nedbalosti tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, v důsledku kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Datum nabytí právní moci: 4. 3. 2021

Attached files

Typ: pdf
Velikost: 249.59 KB

Sdílejte

Share icon