R06518 – rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v&nbspochranném pásmu i mimo ně

Číslo jednací: 02312-3/2018-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 téhož zákona dne 17. července 2017 v obci Holín před nemovitostí č. p. 9 strojně rozebíral pískovcové kvádry plotu, jejichž posunem došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky lPE DN 32, a tím k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 23. března 2018

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 93.54 KB

Obsah

Sdílejte