R06515 – rozhodnutí k zásahu na odběrném plynovém zařízení před měřicím zařízením bez předchozího písemného souhlasu provozovatele distribuční soustavy

Číslo jednací: 01491-3/2015-ERU

Obviněný z přestupku se tím, že v rozporu s ust. § 71 odst. 11 energetického zákona, provedl dne 31. října 2014  na adrese Olomouc, Mahlerova 253/1, zásah na odběrném plynovém zařízení před měřicím zařízením bez předchozího písemného souhlasu provozovatele distribuční soustavy tak, že uvnitř skříňky pro osazení plynoměru k bytu č. 12 přemostil přívod odpojeného plynoměru s odvodem do bytu pomocí pancéřové tlakové hadice, v důsledku čehož následně vědomě z neměřené části odebíral plyn, dopustil přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. f) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 26. 3. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 416.48 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon