R06513 - rozhodnutí k pracím v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Rozhraní

Číslo jednací: 06523-3/2013-ERU

Obviněný se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, prováděl dne 26. července 2012 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Rozhraní u č. p. 2, okres Svitavy, výkopové udržovací práce související s výměnou vodovodního potrubí, při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE d 25, a touto činností v konečném důsledku ohrozil spolehlivost a bezpečnost jeho provozu, dopustil přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. k) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Informace o účastníkovi řízení:
Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
Datum nabytí právní moci: 15. 6. 2013

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 534.2 KB

Obsah

Sdílejte