R06121 - rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení

Číslo jednací: 08361-7/2020-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle § 91 a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím že, při provádění výkopových prací v ochranném pásmu plynárenského zařízení, souvisejících s výstavbou kabelového vedení, v rozporu s § 68 odst. 3 energetického zákona poškodil energetické zařízení, a to středotlakou plynovodní přípojku, následkem čehož došlo k úniku plynu do ovzduší a k přerušení dodávky plynu 1 konečnému zákazníkovi.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Datum nabytí právní moci: 11. 3. 2021

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 116.4 KB

Obsah

Sdílejte