R06120 - rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení

Číslo jednací: 05394-13/2019-ERU

Obviněný z přestupku, se uznává vinným ze spáchání přestupku podle § 90 odst. 1 písm. l) energetického zákona, kterého se dopustil z nedbalosti tím, že v rozporu s § 46 odst. 12 energetického zákona při provádění činností v ochranném pásmu zařízení elektrizační soustavy spočívajících v provádění výkopu pro realizaci betonové jímky, na pozemku u rodinného domu prostřednictvím stavební mechanizace – traktorbagru, poškodil energetické zařízení, čímž účastník řízení nesplnil povinnost zdržet se v ochranném pásmu i mimo ně jednání, kterým by mohl poškodit elektrizační soustavu nebo omezit nebo ohrozit její bezpečný a spolehlivý provoz a veškeré činnosti provádět tak, aby nedošlo k poškození energetických zařízení.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Datum nabytí právní moci: 25. 3. 2020

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 185.7 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon