Číslo jednací: 02428-5/2019-ERU

Správní řízení vedené ve věci podezření ze spáchání přestupku dle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se měl účastník řízení dopustit tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 téhož zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, při kterých došlo k poškození plynovodní přípojky, a tím k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně, se dle ust. § 86 odst. 1 písm. j) zákona o odpovědnosti za přestupky zastavuje.

Informace o účastníkovi řízení:        

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Datum nabytí právní moci: 3. 4. 2019

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 375.68 KB

Obsah

Sdílejte