R06022 - rozhodnutí k porušení zákazu poškození elektrizační soustavy

Účastník řízení
Podnikající fyzická osoba
Spisová značka
00092/2022-ERU
Číslo jednací
00092-8/2022-ERU
Nabytí právní moci

Obviněný se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. p) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 46 odst. 12 téhož zákona při nakládání pokácených stromů přetrhl kabelový vodič nadzemního vedení nízkého napětí, čímž účastník řízení nesplnil povinnost zdržet se jednání, kterým by mohl poškodit elektrizační soustavu nebo omezit nebo ohrozit její bezpečný a spolehlivý provoz a veškeré činnosti provádět tak, aby nedošlo k poškození energetických zařízení.

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona o zpracování osobních údajů.

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 193.16 KB

Obsah

Sdílejte