R05722 - usnesení o zastavení řízení

Číslo jednací: 09126-60/2019-ERU

Správní řízení vedené Energetickým regulačním úřadem pod sp. zn. OSR-09126/2019-ERU pro podezření ze spáchání přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. e) energetického zákona, kterého se měli obvinění dopustit tím, že jako zákazníci v rozporu s ust. § 62 odst. 2 písm. f) energetického zákona v období od 29. 4. 2008 do 3. 7. 2019 neudržovali odběrné plynové zařízení v bytě v takovém stavu, aby se nestalo příčinou ohrožení života, zdraví či majetku osob, když v tomto období nezajistili, resp. neumožnili, provedení řádné kontroly a revize části plynové soustavy v bytě, se v souladu s ust. § 86 odst. 1 písm. a) zákona o odpovědnosti za přestupky zastavuje.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Datum nabytí právní moci: 9. 2. 2022

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 781.99 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon