R05720 - rozhodnutí k nedodržení povinností držitele licence

Číslo jednací: 01415-3/2020-ERU

Obviněný se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91 odst. 1 písm. e) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 15a odst. 1 energetického zákona jako držitel licence neposkytl Energetickému regulačnímu úřadu nejpozději dne 21. ledna 2020 požadované informace a podklady.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Datum nabytí právní moci: 28. 2. 2020

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 406.39 KB

Obsah

Sdílejte