R05621 - rozhodnutí k znemožnění přístupu k plynárenskému zařízení

Číslo jednací: 04114-15/2020-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. l) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 4 energetického zákona, tedy bez souhlasu provozovatele příslušné plynárenské soustavy, umístil v ochranném pásmu středotlakého plynovodu v katastrálním území Uhříněves na pozemcích materiál, konkrétně betonové panely, čímž znemožnil přístup k plynárenskému zařízení.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Datum nabytí právní moci: 13. 5. 2021

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 313.04 KB

Obsah

Sdílejte