R05616 – rozhodnutí k zásahu na odběrném elektrickém zařízení, kterým prochází neměřená elektřina, bez předchozího souhlasu provozovatele distribuční soustavy

Číslo jednací: 10816-3/2015-ERU

Obviněná z přestupku se tím, že v rozporu s ust. § 28 odst. 3 energetického zákona v přesně nezjištěné době dne 4. září 2015, na chodbě ve třetím patře bytového domu odstranila v elektroměrovém rozvaděči zajišťovací plombu krytu krabice typu KP 01, kryt sejmula a uvnitř této krabice propojila pomocí svorek přívodní vodiče s vývodními, a tímto způsobem zajistila napájení elektroinstalace v bytě, čímž porušila zákaz provádět zásah na odběrném elektrickém zařízení, kterým prochází neměřená elektřina, bez předchozího souhlasu provozovatele distribuční soustavy, úmyslně dopustila přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. f) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 4. 3. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 542.79 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon