R05217 - rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 01466-12/2017-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 3. září 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Neslovice (okres Brno - venkov), na pozemku p. č. 2600/22 (katastrální území Neslovice) strojně zemní práce v souvislosti s realizací stavby „Neslovice - kanalizace", při kterých došlo k poškození vysokotlakého plynovodu OC DN 80, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 22. 6. 2018

druhý stupeň

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 793.63 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon