R05014 – rozhodnutí k neoprávněnému zásahu do rozvodné skříně

Číslo jednací: 04075-3/2014-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 49 odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, připevnil magnet na elektroměr č. 64987 umístěný na adrese Na Olšinách, 737 01 Český Těšín, za účelem snížení spotřeby elektrické energie (ovlivnění měřicího zařízení), čímž do tohoto měřicího zařízení zasáhl, dopustil přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. o) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Informace o účastníkovi řízení:
Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů

Datum nabytí právní moci: 28. 5. 2014

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 588.27 KB

Obsah

Sdílejte