R04918 – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v&nbspochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 01049-3/2018-ERU

Obviněný z přestupku, se uznává vinným z přestupku podle § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 26. května 2017 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Valdice, činnost, v jejímž důsledku došlo v rozporu s § 68 odst. 3 energetického zákona k poškození plynovodní přípojky, a tím k porušení tohoto ustanovení energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 10. 3. 2018

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 351.63 KB

Obsah

Sdílejte