R04720 - rozhodnutí k zákazu porušení zřizovat v ochranném pásmu stavby a jiná zařízení

Číslo jednací: 10749-24/2018-ERU

Obvinění z přestupku se uznávají vinnými ze spáchání přestupku podle § 90 odst. 1 písm. k) energetického zákona, kterého se dopustili z nedbalosti tím, že v rozporu s § 46 odst. 8 písm. a) energetického zákona od blíže nezjištěné doby, v ochranném pásmu zařízení elektrizační soustavy na pozemku zřídili (umístili) bez souhlasu vlastníka tohoto energetického zařízení zahloubený bazén, čímž porušili zákaz v ochranném pásmu nadzemního a podzemního vedení, výrobny elektřiny a elektrické stanice zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Datum nabytí právní moci: 20. 3. 2020

 

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 217.2 KB

Obsah

Sdílejte