R04318 – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v&nbspochranném pásmu či mimo ně

Datum

Číslo jednací: 11658-6/2017-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. l) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 46 odst. 12 energetického zákona prováděl dne 30. září 2017 v ochranném pásmu zařízení elektrizační soustavy na poli u obce Nové Kopisty, polní práce, při kterých došlo k poškození podpěrného bodu nadzemního vedení vysokého napětí, a tím k porušení zákazu poškození zařízení elektrizační soustavy v ochranném pásmu i mimo ně.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 27. 3. 2018

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 463.17 KB

Obsah

Sdílejte