R04217 - rozhodnutí k zásahu na odběrném elektrickém zařízení, kterým prochází neměřená elektřina

Číslo jednací: 00843-3/2017-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 28 odst. 3 energetického zákona, provedl v přesně nezjištěné době počátkem října 2016 zásah na odběrném elektrickém zařízení, kterým prochází neměřená elektřina, bez souhlasu provozovatele distribuční soustavy tak, že k podpěrnému sloupu nadzemního vedení nízkého napětí, na němž byl upevněn zkrácený svod do HDS – AYKY 4Bx16, navinutím připojil pohyblivý kabel CYSY 3C x 1 mm a tento kabel vedl větracím otvorem do objektu bývalého drážního domku, v důsledku čehož odebíral z neměřené části elektřinu, úmyslně dopustil přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. f) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 21. 2. 2017

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 386.3 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon