R04216 – rozhodnutí k poškození nadzemního elektrického vedení v ochranném pásmu

Číslo jednací: 09649-3/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 46 odst. 8 písm. c) energetického zákona dne 25. srpna 2015 při kácení stromu v ochranném pásmu poškodil nadzemní elektrické vedení vysokého a nízkého napětí, čímž ohrozil spolehlivost provozu tohoto zařízení, dopustil správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 6. 2. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 340.89 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon