R04019 – rozhodnutí k neudržování plynového zařízení v takovém stavu, aby se nestalo příčinou ohrožení života, zdraví či majetku osob

Číslo jednací: 07411-13/2018-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. e) energetického zákona, kterého se dopustil z nedbalosti tím, že v rozporu s ust. § 62 odst. 2 písm. f) energetického zákona neudržoval odběrné plynové zařízení v takovém stavu, aby se nestalo příčinou ohrožení života, zdraví či majetku osob.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Datum nabytí právní moci: 19. 9. 2019

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 1.7 MB

Obsah

Sdílejte

Share icon