R03916 – rozhodnutí k neposkytnutí informací a podkladů

Číslo jednací: 00910-3/2016-ERU

Obviněný z přestupku se tím, že jako kontrolovaná osoba nesplnil povinnosti stanovené v ustanovení § 10 odst. 2 kontrolního řádu, když neposkytl podklady a informace dle výzvy Energetického regulačního úřadu č. j. 03369-12/2015-ERU ze dne 16. prosince 2015, dopustil spáchání přestupku dle ustanovení § 15 odst. 1 písm. a) kontrolního řádu.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 24. 2. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 411.22 KB

Obsah

Sdílejte