R03817- rozhodnutí k porušení povinnosti provádět činnosti v ochranném pásmu tak, aby nedošlo k poškození energetických zařízení

Číslo jednací: 12615/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 46 odst. 12 energetického zákona prováděl dne 5. října 2016 v ochranném pásmu nadzemního vedení vysokého napětí na poli č. parc. 990 v blízkosti obce Heřmanova Huť prostřednictvím zemědělského stroje (traktor se secím strojem) osev, při kterém okrajem secího stroje zavadil o betonový sloup elektrického vedení, který tímto poškodil, v důsledku čehož došlo k následnému zlomení sloupu vlivem poryvu větru, čímž porušil povinnost provádět v ochranném pásmu činnosti tak, aby nedošlo k poškození energetických zařízení, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. p) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 7. 2. 2017

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 935.24 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon