R03717- rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně.

Číslo jednací: 12612-5/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 20. září 2016, v ochranném pásmu plynárenského zařízení pomocí zemního stroje zemní práce související s provedením přeložky vodovodní přípojky, při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE Dn 32, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, z nedbalosti dopustil přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. k) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 7. 2. 2017

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 718.39 KB

Obsah

Sdílejte