R03214 – rozhodnutí k zásahu na odběrném zařízení

Číslo jednací: 03074-3/2014-ERU

Obviněný z přestupku porušil zákaz provádění zásahů na odběrném elektrickém zařízení, kterým prochází neměřená elektřina, bez předchozího souhlasu provozovatele distribuční soustavy podle ust. § 28 odst. 3 energetického zákona, a spáchal tak přestupek podle ust. § 91 odst. 1 písm. f) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 30. 4. 2014

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 706.88 KB

Obsah

Sdílejte