R02919 – rozhodnutí k neposkytnutí podkladů a informací

Číslo jednací: 01117-3/2019-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ustanovení § 91a odst. 2 písm. f) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ustanovením § 10 odst. 2 kontrolního řádu zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, jakožto kontrolovaná osoba neposkytl kontrolujícím veškeré požadované podklady a informace.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Datum nabytí právní moci: 8. 2. 2019

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 317.54 KB

Obsah

Sdílejte