R02819 – rozhodnutí k porušení zákazu zřizovat stavby a podobná zařízení v ochranném pásmu

Číslo jednací: 03930-17/2018-ERU

Obviněná z přestupku se uznává vinnou ze spáchání přestupku podle § 90 odst. 1 písm. k) energetického zákona, kterého se dopustila z nevědomé nedbalosti tím, že v rozporu s § 46 odst. 8 písm. a) energetického zákona v ochranném pásmu elektrizační soustavy zřídila stavbu rodinného domu, čímž porušila zákaz v ochranném pásmu nadzemního a podzemního vedení zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby a jiná podobná zařízení.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Datum nabytí právní moci: 13. 3. 2019

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 610.84 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon