Číslo jednací: 00280-9/2017-ERU

Správní řízení vedené s účastníkem řízení ve věci možného spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona, kterého se měl účastník řízení dopustit tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 22. září 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Dobřichovice, strojně zemní práce v souvislosti s výstavbou vodovodní přípojky, při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, se dle ust. § 66 odst. 2 správního řádu v návaznosti na ust. § 76 odst. 1 písm. c) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů ve smyslu ust. § 67 a násl. správního řádu, zastavuje.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 23. 7. 2017

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 574.29 KB

Obsah

Sdílejte