Číslo jednací: 01096-21/2019-ERU

Správní řízení vedené Energetickým regulačním úřadem pod sp. zn. OSR- 01096/2019-ERU s účastníkem řízení ve věci podezření ze spáchání přestupku dle ust. § 91 a odst. 2 písm. f) zákona č. 458/2000 Sb., kterého se měl dopustit tím, že v rozporu s ust. § 1O odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb., jakožto kontrolovaná osoba neposkytl kontrolujícím potřebnou součinnost, se podle ust. § 86 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb. zastavuje.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Datum nabytí právní moci: 7. 5. 2020

druhý stupeň

 

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 720.38 KB

Obsah

Sdílejte