R02618 – rozhodnutí k neoprávněnému zásahu do odběrného měřícího zařízení

Datum

Číslo jednací: 07699-18/2017-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. f) energetického zákona, kterého se úmyslně dopustil tím, že v rozporu s ust. § 28 odst. 3 energetického zákona provedl v přesně nezjištěné době ode dne 7. dubna 2017 do dne 9. května 2017 bez souhlasu provozovatele distribuční soustavy zásah naodběrném elektrickém zařízení, kterým prochází neměřená elektřina, byť si byl vědom skutečnosti, že takto odebíraná elektřina je neměřená, a dále přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. f) energetického zákona, kterého se z nedbalosti dopustil tím, že v rozporu s ust. § 28 odst. 3 energetického zákona provedl v přesně nezjištěné době ode dne 7. dubna 2017 do dne 9. května 2017 bez souhlasu provozovatele distribuční soustavy zásah na odběrném elektrickém zařízení, kterým prochází neměřená elektřina, v důsledku čehož umožnil odebírat z neměřené části elektřinu, přičemž sami odběratelé o tomto nevěděli.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 13. 4. 2018

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 1.33 MB

Obsah

Sdílejte