R02614 – rozhodnutí k zásahu do elektroměrového rozvaděče bez souhlasu provozovatele distribuční soustavy

Číslo jednací: 02828-3/2014-ERU

Účastník řízení se tím, že dne 6. 10.2013 v bytovém domě č. p. 51 na ulici Bílinská, Duchcov, bez souhlasu provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a.s. zasáhl do elektroměrového rozvaděče umístěného ve zdi přízemní chodby bytového domu, když po odstranění krytů elektroměrů a hlavních jističů umístěných v rozvaděči, ve spodní části rozvaděče ke stoupačkové rozvodnici HDV na fáze Ll a L2 připojil dvoufázový kabel označený CYKY 3x2,5 mrrr', který dále vedl elektroměrovým rozvaděčem a dále plastovou instalační lištou průrazem ve zdi a po stěně do bytu odběratelky, kde byl ukončen v instalačním rozvaděči s využitím pěti jednofázových jističů 16 A, které byly i po vypnutí hlavního jističe pracovníkem společnosti ČEZ Distribuční služby, s.r.o. dne 17. 10. 2013 stále pod napětím, a dále téhož dne zasáhl do téhož elektroměrového rozvaděče, když na stoupačkovou svorkovnici HDV připojil měděný vodič hnědé barvy o průřezu 2,5 mm'', který dále vedl v prostoru elektroměrového rozvaděče k elektroměru výr. č. 10003465016 odběratelky a v prostoru za elektroměrem byl vodič obnažen a připojen na přívodní kabel do bytu a umožněna tak do bytu dodávka neměřeného proudu, která v době zjištění dne 17. 10. 2013 činila 9,5 A, čímž porušil zákaz provádění zásahů na odběrném elektrickém zařízení, kterým prochází neměřená elektřina, bez předchozího souhlasu provozovatele distribuční soustavy podle § 28 odst. 3 energetického zákona, dopustil spáchání přestupku podle § 91 odst. 1 písm. f) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů

Datum nabytí právní moci: 12. 4. 2014

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 502.7 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon