R02513 - rozhodnutí k pracím v ochranném pásmu plynárenského zařízení v KÚ Dolní Libina

Číslo jednací: 02087-9/2013-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, prováděl dne 10. července 2012 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v katastrálním území Dolní Libina, ulice Pod Bradlem u č. p. 796, zemní práce v přímé souvislosti s realizací stavby vodního díla „Dostavba kanalizace Libina – 1. část" (konkrétně pak stavebního objektu Stoka B-1), kdy při záběru lžíce bagru při pokládce vodovodu došlo k posunutí kamene, který následně narazil do středotlakého plynovodu PE d 40 a poškodil jej, a touto činností v konečném důsledku ohrozil spolehlivost a bezpečnost jeho provozu, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Informace o účastníkovi řízení:
Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
Datum nabytí právní moci: 20. 8. 2013

 

druhý stupeň

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 1.05 MB

Obsah

Sdílejte