R02420 - rozhodnutí k nesplnění výzvy k odstranění a okleštění stromí a jiných porostů

Číslo jednací: 09514-41/2018-ERU

Obviněný z přestupků se uznává vinným ze spáchání přestupku podle § 90 odst. 1 písm. k) energetického zákona, kterého se z nedbalosti dopustil tím, že nejméně od 20. 9. 2018, kdy obdržel od provozovatele distribuční soustavy výzvu k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů na pozemku, jehož je vlastníkem, nechává na tomto pozemku do současné doby v ochranném pásmu nadzemního vedení růst porosty nad výšku 3 metrů; a přestupku podle § 90 odst. 1 písm. k) energetického zákona, kterého se z nedbalosti dopustil porušením zákazu stanoveným v § 46 odst. 8 písm. d) energetického zákona tím, že od přesně nezjištěné doby, kdy došlo na pozemku, jehož je vlastníkem, k oplocení zařízení elektrizační soustavy provozovatele distribuční soustavy, znemožňuje a znesnadňuje do současné doby správci zařízení elektrizační soustavy přístup k vedení vysokého napětí.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Datum nabytí právní moci: 17. 10. 2020

druhý stupeň

Attached files

Typ: pdf
Velikost: 340.02 KB

Sdílejte