R02319 – rozhodnutí k porušení zákazu zřizovat stavby a podobná zařízení v ochranném pásmu nadzemního a podzemního vedení

Číslo jednací: 03960-13/2018-ERU

Obvinění z přestupku se uznávají vinnými ze spáchání přestupku podle § 90 odst. 1 písm. k) energetického zákona, kterého se dopustili tím, že v rozporu s § 46 odst. 8 písm. a) energetického zákona, zřídili stavbu v ochranném pásmu bez souhlasu vlastníka.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Datum nabytí právní moci: 16. 2. 2019

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 522.24 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon