R02118 - rozhodnutí k porušení povinnosti provádět činnosti v ochranném pásmu tak, aby nedošlo k poškození energetických zařízení

Číslo jednací: 00659-3/2018-ERU

Obviněný, se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona najel dne 20. července 2016 v ochranném pásmu plynárenského zařízení kolovým nakladačem na nízkotlakou plynovodní přípojku a při couvání na tuto přípojku strhl lžící nakladače kámen, který ji protrhl, čímž došlo k jejímu poškození, a tím k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 21. 2. 2018

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 389.58 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon