R02015 – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 00442-3/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 2. září 2013 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Smržov u domu č. p. 59, za pomoci zemního stroje zemní práce související s „Opravou vjezdu u rodinného domu čp. 59 Smržov Kutíkovi včetně opravy dešťové kanalizace", při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE dn 32, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 4. 2. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 574.44 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon