R01816 – rozhodnutí k neoznámení změn pro udělení licence

Číslo jednací: 00612-3/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že jakožto držitel licence na výrobu elektřiny č. 110805881 v rozporu s ust. § 9 odst. 1 energetického zákona v době od 3. července 2009 do dne vydání tohoto příkazu neprodleně po změně týkající se údajů, které jsou stanoveny jako náležitosti žádosti o udělení licence dle ust. § 7 téhož zákona, neoznámil Energetickému regulačnímu úřadu změnu podmínek pro udělení licence podle ust. § 5 energetického zákona, ač dne 2. července 2009 došlo ke zvýšení celkového instalovaného elektrického výkonu jeho provozovny z 0,00252 MWp na 0,00324 MWp, a to nainstalováním dalších 4 ks fotovoltaických panelů typu SHARP NU-180E1 o jmenovitém výkonu po 180 Wp, a současně o změně nepředložil doklady a nepožádal Energetický regulační úřad o změnu rozhodnutí o udělení licence č. 110805881, dopustil spáchání správního deliktu dle ust. § 91 odst. 1 písm. b) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 29. 1. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 771.22 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon