R01316 – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 00454-12/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 5. srpna 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Karviná, na ulici Rudé armády č. 489/16 strojně zemní práce v souvislosti s realizací stavby „Nasazení DPS v okruhu HPS 649 - SO 01 Přeložka SRT a Nasazení DPS v okruhu HPS 649 - SO 02 Přípojka SRT pro Czech Plastic Production", při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky lPE DN 32, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu dle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 10. 12. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 929.34 KB

Obsah

Sdílejte