R01914 – rozhodnutí k zásahu do odběrného elektrického zařízení bez souhlasu provozovatele distribuční soustavy

Číslo jednací: 01989-3/2014-ERU

Účastník řízení blíže neurčený den mezi 1. a 28. květnem 2013 v souvislosti s dokončováním elektrorozvodů a montáže kotelny s tepelným čerpadlem Stiebel Eltron Zubadan WPL 26 AZ a hydraulického modulu WPL 26 AZ ve stavbě rodinného domu na pozemku p. č. 69/77 v obci Dolní Břežany – Lhota, provedl za účelem správnosti provedených instalačních a montážních prací zásah do odběrného elektrického zařízení bez souhlasu provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a.s. tím, že prostřednictvím svých zaměstnanců v elektroměrovém rozvaděči v úmyslu získání krátkého zkušebního intervalu zapojil svorkami přívodní vodiče s vodiči odchodnými, v důsledku čehož byla bez souhlasu provozovatele distribuční soustavy do novostavby rodinného domu umožněna dodávka elektřiny, čímž porušil zákaz provádění zásahů na odběrném elektrickém zařízení, kterým prochází neměřená elektřina, bez předchozího souhlasu provozovatele distribuční soustavy podle § 28 odst. 3 energetického zákona, je uznán vinným ze spáchání správního deliktu podle § 91a odst. 1 písm. h) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů

Datum nabytí právní moci: 6. 2. 2014

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 606.79 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon