R00516 – rozhodnutí k zásahu na odběrném elektrickém zařízení, kterým prochází neměřená elektřina, bez předchozího souhlasu provozovatele distribuční soustavy

Číslo jednací: 10535-3/2015-ERU

Obviněný z přestupku, se tím, že v rozporu s ust. § 28 odst. 3 energetického zákona v přesně nezjištěné době dne 12. září 2015 v, v elektroměrovém rozvaděči umístěném na obvodové zdi domu odstranil přívodní vodiče elektroměru, dále pak demontoval kryt hlavního jističe 3x25 A, na odvodní svorky hlavního jističe 3x25 A připojil kabel CYKY 4x4 mm2, tento kabel zavedl do vedle se nacházejícího rozvaděče a zde jej pomocí svorek spojil s přívodními vodiči vnitřního domovního vedení a tímto způsobem zajistil napájení elektroinstalace v domě, čímž porušil zákaz provádět zásah na odběrném elektrickém zařízení, kterým prochází neměřená elektřina, bez předchozího souhlasu provozovatele distribuční soustavy, z nedbalosti dopustil přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. f) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 12. 2. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 638.35 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon