R00416 – rozhodnutí k zásahu na odběrném elektrickém zařízení, kterým prochází neměřená elektřina, bez předchozího souhlasu provozovatele distribuční soustavy

Číslo jednací: 08561-3/2015-ERU

Obviněný z přestupku, se tím, že v rozporu s ust. § 28 odst. 3 energetického zákona v přesně nezjištěné době dne 12. června 2015 v krabici typu KP 01 nacházející se v elektrickém rozvaděči umístěném na obvodové zdi poblíž vstupních dveří domu propojil smotáním rozpojené přívodní vodiče vedoucí z výstupních svorek hlavního jističe 1x16 A s vývodními vodiči, a tímto způsobem zajistil napájení elektroinstalace v domě, čímž porušil zákaz provádět zásah na odběrném elektrickém zařízení, kterým prochází neměřená elektřina, bez předchozího souhlasu provozovatele distribuční soustavy, úmyslně dopustil přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. f) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 9. 2. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 496.12 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon