R00414 – rozhodnutí k neoprávněnému zásahu do odběrného měřícího zařízení

Číslo jednací: 00126-3/2014-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 71 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, provedl dne 16. září 2013 zásah na odběrném plynovém zařízení tak, že za účelem tlakové zkoušky ohřívače teplé vody pomocí sikových kleští odšrouboval dva šrouby tvořící zajištění přívodní trubky a trubky do domu a našrouboval na oba vývody zařízení (kovovou trubku s koleny ve tvaru podkovy), dopustil přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. f) téhož zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů

Datum nabytí právní moci: 21. 2. 2014

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 460.3 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon