R00316 – rozhodnutí k neposkytnutí podkladů a informací dle žádosti Energetického regulačního úřadu

Číslo jednací: 00224-3/2016-ERU

Podnikající fyzická osoba se tím, že jako kontrolovaná osoba nesplnil povinnosti stanovené v ustanovení § 10 odst. 2 kontrolního řádu, když neposkytl podklady a informace dle žádosti Energetického regulačního úřadu č. j. 02660-12/2015-ERU ze dne 6. listopadu 2015, opakované žádosti Energetického regulačního úřadu č. j. 02660-13/2015-ERU ze dne 23. listopadu 2015 a výzvy Energetického regulačního úřadu ke splnění povinnosti č. j. 02660-14/2015-ERU ze dne 8. prosince 2015, dopustil spáchání správního deliktu dle ustanovení § 16 odst. 1 písm. a) kontrolního řádu.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 2. 2. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 373.51 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon