R00314 – rozhodnutí k neoprávněnému zásahu do měřícího zařízení bez souhlasu provozovatele distribuční soustavy

Číslo jednací: 00101-3/2014-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 49 odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, provedl dne 14. června 2013 kolem 21.00 hodin zásah do měřícího zařízení nacházejícím se na chodbě domu na adrese Jiráskova č. p. 703, Česká Lípa, který v majetku společnost C. Bau Mimoň, kde je provozován Moto bar, bez souhlasu provozovatele distribuční soustavy tak, že odstranil bezpečností plombu elektroměru a vytrhl přívodní kabely, dopustil přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. o) téhož zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů

Datum nabytí právní moci: 23. 1. 2014

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 423 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon