R00120 - rozhodnutí k zásahu na odběrném elektrickém zařízení

Číslo jednací: 10813-15/2019-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle § 90 odst. 1 písm. k) energetického zákona, kterého se dopustil úmyslně tím, že porušil zákaz stanovený v § 46 odst. 8 písm. d) energetického zákona, když v přesně nezjištěné době v odběrném místě odstranil typová plechová dvířka kabelové přípojkové skříně, která jsou jako celek součástí elektrizační soustavy a tyto nahradil osazením plastového okna s uzamykací klikou, kdy tento stav trvá dosud, čímž porušil zákaz v ochranném pásmu zařízení elektrizační soustavy provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Datum nabytí právní moci: 2. 9. 2020

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 245.95 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon