QUANTUM, a.s. - rozhodnutí k neposkytnutí informací

Číslo jednací: 05365-3/2021-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání pokračujícího přestupku podle ust. § 24 odst. 7 písm. m) zákona o ochraně spotřebitele, kterého se dopustil tím, že jako prodávající v rozporu s ust. § 14 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele neposkytl spotřebitelům informaci o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný.

Informace o účastníkovi řízení:

QUANTUM, a.s., se sídlem Brněnská 122/212, Nouzka, 682 01 Vyškov, IČO: 25307762

Datum nabytí právní moci: 3. 7. 2021

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 722.56 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon