Q - BYT Čelákovice spol. s r.o. - rozhodnutí k porušení povinností držitele licence

Číslo jednací: 02866-7/2019-ERU

Obviněný z přestupku, se uznává vinným ze spáchání trvajícího přestupku dle ust. § 91 odst. 12 písm.  d) energetického zákona, kterého se měl dopustit tím, že jakožto držitel licence na výrobu a rozvod tepelné energie v rozporu s ust. § 78 odst. 1 energetického zákona odběrateli tepelné energie měřil dodávku tepelné energie měřicím zařízením jehož platnost ověření skončila a dále se uznává vinným ze spáchání 3 trvajících přestupků dle ust. § 91 odst. 12 písm. d) energetického zákona kterého se měl účastník řízení dopustit tím, že jakožto dodavatel tepelné energie v rozporu s ust. § 78 odst. 1 energetického zákona odběratelům tepelné energie neměřil dodávku tepelné energie dle skutečných parametrů teplonosné látky změřených měřicím zařízením.

Informace o účastníkovi řízení:

Q - BYT Čelákovice spol. s r.o., se sídlem J. Zeyera 1697, 250 88 Čelákovice, IČO: 62958887

Datum nabytí právní moci: 3. 12. 2019

 

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon