Q – BYT Čelákovice, spol. s r. o. – rozhodnutí k povinnosti poskytnout Energetickému regulačnímu úřadu pravdivé a úplné informace a podklady nezbytné pro výkon jeho oprávnění

Číslo jednací: 11422-6/2012-ERU

Účastník řízení v rozporu s ust. § 11 odst. 1 písm. e) energetického zákona neposkytl Energetickému regulačnímu úřadu pravdivé a úplné informace a podklady nezbytné pro výkon jeho zákonem stanovených oprávnění, když nedodržel závazný prostup pro sestavování regulačních výkazů, čímž se dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91 odst. 1 písm. f) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Společnost Q – BYT Čelákovice spol. s r.o., se sídlem J. Zeyera 1697, 250 88 Čelákovice, IČ: 6295887

Datum nabytí právní moci: 16. 4. 2013

 

druhý stupeň

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 1.46 MB

Obsah

Sdílejte

Share icon