PVKP stavební, s.r.o. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně

Číslo jednací: 10328-3/2018-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, v důsledku kterých došlo k poškození plynovodu, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně.

Informace o účastníkovi řízení:          

Společnost PVKP stavební, s.r.o., se sídlem Luhovská 1738/4, 182 00 Praha, IČO: 27203964

Datum nabytí právní moci: 2. 11. 2018        

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 233.51 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon