Půjčovna minibagrů s.r.o., – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 09134/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 5. srpna 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Velký Týnec, na ulici Masarykova u domu č. p. 83 zemní práce v souvislosti se stavbou „Oprava chodníků v části ulice Masarykova ve Velkém Týnci", při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky lPE dn 32, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu dle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Půjčovna minibagrů s.r.o., se sídlem č. p. 357, 789 82 Moravičany, IČ: 015 02 786

Datum nabytí právní moci: 24. 10. 2015

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon