PUCLICKÁ, s.r.o. – rozhodnutí k neoznámení změn pro udělení licence

Číslo jednací: 05218-3/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 9 odst. 1 energetického zákona jakožto držitel licence na výrobu elektřiny č. 110911243 pro provozovnu BPS Bukovec v katastrálním území Bukovec u Horšovského Týna, v obci Bukovec, okres Domažlice, kraj Plzeňský, v době nejméně od 22. října 2015 dosud neoznámil neprodleně Energetickému regulačnímu úřadu změny podmínek pro udělení licence podle ustanovení § 5 energetického zákona a všechny změny týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny jako náležitosti žádosti o udělení licence podle ustanovení § 7 téhož zákona, nepředložil o nich doklady a nepožádalo změnu rozhodnutí o udělení licence č. 110911243, ačkoliv v přesně nezjištěné době došlo ke změně parcelního čísla pozemku, na němž je provozovna BPS Bukovec umístěna, a to z parcelního čísla 1290/6 na parcelní číslo st. 136, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91 odst. 1 písm. b) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost PUCLICKÁ, s.r.o., se sídlem č. p. 99, 345 61 Puclice, IČO: 25193473

Datum nabytí právní moci: 2. 6. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 1023.96 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon